Introdag MMSW: wat is de specifieke expertise van de Sociaal Werker anno 2018?


"Gereedschapskist van de sociaal werker helpt systematisch de behoeften en rechten van de cliënt te vervullen"

adinkraDinsdag 6 november 2018  te Amersfoort, van 9.45-16.45 uur

  • SW'ers en teams worstelen vaak met bovenstaande vraag: wat is de specifieke expertise van de SW'er?
  • Dit is voorwaar geen simpele vraag. Want zowel aan de vraag- als de aanbod kant is in het SW sprake van grote diversiteit. Toch is er sinds kort een antwoord te geven gebaseerd op hersen- en sociale wetenschappen. Een antwoord waardoor SW in één klap het wetenschappelijke fundament krijgt waar zij zo lang behoefte aan en recht op had.
  • Deze introductiedag is bestemd voor SW'ers, docenten en studenten die systematisch willen werken volgens het methodisch model MM-SW.en zichzelf daarmee op de kaart willen zetten.  
  • Praktische introductie van beproefd model met direct bruikbare en handige producten zoals PAK, PSA  en PSI, inschakellijst SW, de PIE-Empowerment Theorie.
  • Introductie model, instructie -, demonstratie -, dvd, oefenen van behoeftegericht en stressreducerend werken 
  • Flexibel toepasbare assessment en interventie-standaard: 20 methoden op 3 interventieniveaus: individueel, systemisch en macro-niveau.
  • Overzicht methoden: welke methode(n) matchen met welke cliënttbehoeften?
  • Zichtbaar en meetbaar maken wat je doet voor collega's & directies, tbv stevige verankering en inspiratie
  • O.l.v. Herman de Mönnink, meer dan 40 jaar docent maatschappelijk werk en trauma-/ GZ-psycholoog, grondlegger verlieskunde
  • Handboek MMSW als leiddraad: 'De gereedschapskist van de sociaal werker.' Zie website BSL.  

Kosten
Symposium € 175 incl. lunch en handouts. Studenten € 95.

Plaatsing op volgorde van aanmelding.
Uiterste inschrijfdatum: 1 oktober 2018.
Annulering is niet mogelijk. Vervanging door collega - indien voordien doorgegeven - is toegestaan.

Inschrijfformulier

 

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

 

 

© H.J. de Mönnink, 2013. Laatste wijziging dd. 9-2018