Profileringsdag MMSW: wat is de specifieke expertise van de Sociaal Werker anno 2019?


"Gereedschapskist van de sociaal werker helpt systematisch de behoeften en rechten van de cliënt te vervullen"

adinkraDinsdag 14 mei 2019  te Amersfoort, van 9.45-16.45 uur

  • SW'ers en teams worstelen vaak met bovenstaande vraag: wat is de specifieke expertise van de SW'er?
  • Dit is voorwaar geen simpele vraag. Want zowel aan de vraag- als de aanbod kant is in het SW sprake van grote diversiteit. Toch is er sinds kort een antwoord te geven gebaseerd op hersen- en sociale wetenschappen. Een antwoord waardoor SW in één klap het wetenschappelijke fundament krijgt waar zij zo lang behoefte aan en recht op had.
  • Deze introductiedag is bestemd voor SW'ers, docenten en studenten die SW willen praktiseren vanuit wetenschappelijk methodisch model en zichzelf daarmee op de kaart willen zetten.  
  • Praktische introductie van beproefd maatwerk-model met direct bruikbare en handige producten zoals PAK, PSA  en PSI, de PIE-Empowerment Theorie.
  • Introductie model, instructie -, demonstratie -, dvd, oefenen van behoeftegericht en stressreducerend werken 
  • Flexibel toepasbare assessment- en interventie-tools: 20 methoden op 3 interventieniveaus: individueel, systemisch en macro-niveau.
  • Overzicht methoden: welke methode(n) matchen met welke cliënttbehoeften?
  • Zichtbaar en meetbaar maken wat je doet voor collega's & directies, tbv stevige verankering en inspiratie
  • O.l.v. Herman de Mönnink, meer dan 40 jaar docent maatschappelijk werk en trauma-/ GZ-psycholoog, grondlegger verlieskunde
  • Handboek MMSW als leiddraad: 'De gereedschapskist van de sociaal werker.' Zie website BSL.  

Kosten
Symposium € 175 incl. lunch en handouts. Studenten € 95.

Plaatsing op volgorde van aanmelding.
Uiterste inschrijfdatum: 1 maart 2019.
Annulering is niet mogelijk. Vervanging door collega - indien voordien doorgegeven - is toegestaan.

Inschrijfformulier

 

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

 

 

© H.J. de Mönnink, 2013. Laatste wijziging dd. 10-2018