Post HBO / Post-doctorale cursus Verlieskunde - september 2018 

Bestemd voor beroepskrachten in gezondheidszorg, dienstverlening, ARBO en overige relevante sectoren: verpleegkundigen, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, POH-GGZ'ers, verloskundigen, pastores, leerkrachten, HRM'ers, leidinggevenden. Beroepshalve hebben zij te maken met patiënten, cliënten, burgers die ernstig verlies ondervinden

adikra
Doelen
:
Inzicht verkrijgen in verlieskunde. Professionele begeleiding van mensen die ernstig verlies ondervinden of dit nu doodgerelateerde verliezen dan wel gezondheids-, werk-, relatie-, ouderschaps-, leeftijds-, materiële of identiteits-gerelateerde verliezen betreft.
 

Inhoud:
De cursus onderbouwt de eigen werkstijl als poortwachter of verliesbegeleider in theoretische en praktische zin. Vanuit de geheel herziene druk (2017) wordt de meest actuele kennis over verlieskunde geïntroduceerd vanuit het behoeftegerichte transitiemodel. 'Niets is zo praktisch als een goede theorie' is het motto bij deze cursus. Behandeld worden:  neurowetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke fundamenten; behoeften van rouwenden; de aandachtsdriehoek: verliesimpact, verliescoping, verliessupport; de drie rouwtaken: bewustwording, afscheid, opbouw van het nieuwe leven; het Unfinished Business Syndroom (UBS); de verlies-zorgstandaard; non-directieve basismethode met 20 technieken; overzicht van 9 individuele directieve begeleidingsmethoden; checklist, aard/omvang van verlies, primaire/secundaire victimisatie, rouwtherapie; slechtnieuws gesprek; zelfzorg bij emotionele werkstress.

Werkwijze
Geleerd wordt zowel middels ervaringsleren, kennisleren als oefenleren. Behandelen van begrippen en theorieën uit verlieskunde; oefenen van vaardigheden; casuïstiekbesprekingen: demonstratie m.b.v. video; reflectieteam-werkwijze; maken van verlieskunde-producten die jezelf ten dienste staan. Inspanningscontact middels praktijkgericht eindwerkstuk.

Voorwaarden: Minimaal HBO-niveau en werkzaam in relevante beroepspraktijk.
Studielast: 90 uur, contact- en huiswerkuren.

Cursusdata                                                                                                                                    De volgende dinsdagen vanaf september 2018: 11/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 van 9.30-16 uur en 18/12 van 9.30-12.30 uur 


Locatie
Groningen nabij Centraal Station (cursisten uit het hele land).

Kosten
€ 1.895.-; excl. lunch / aanschaf boek; Mönnink, H.J. de (2017) Verlieskunde: methodisch kompas voor de beroepspraktijk. ISBN 7e druk

Aanmelding:
Middels inschrijfformulier, tot 15/6/2018. Plaatsing op volgorde van binnenkomst. Minimaal 7 personen, max. 11 personen.

Inschrijfformulier

Docent
Herman de Mönnink, grondlegger verlieskunde in Nederland, meer dan 35 jaar docent verlieskunde, traumapsycholoog & rouwtherapeut, supervisor; BIG-register 190.55.834.025

Inlichtingen: 050-5269111 Email: monnink@verlieskunde.nl

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 12- 2017