Post HBO Leergang Multi Methodisch Sociaal Werk 2019


Bestemd voor: sociaal werkers in alle sectoren, in dienstverband of vrijgevestigd, die niet meer moe willen zijn bij de vraag wat hun expertise is en verdiepend werken met het cliëntgericht multi methodisch model: de geordende SW-gereedschapskist.

Methodische competenties updaten en de specifieke expertise van de SW'er kunnen benoemen volgens wetenschappelijk model.

adinkra
Doelen:
Updaten van inzicht en vaardigheden in stressreducerend en empowerend multi-methodisch sociaal werk inclusief methoden, technieken, indicatiestelling en contra- indicatiestelling, 5 stappenplan.
 

Inhoud:
Aan de orde komen:  hersen- en sociale wetenschappen waarop model gebaseerd is; de 3 stappen aanpak MM-SW= PAK+PSA+PSI; werken met de PAK, de Persoonlijke ArchiefKast, inventarisatie van aandachts- en behoeftegebieden, PSA, Psychosociale Assessment, inschatten welke methoden bruikbaar zijn (methodische indicatiestelling), de PSI-aanpak, Psychosociale Interventie, uitvoering aanpak m.b.v. mix van overzicht van 20 SW-methoden op 3 interventieniveaus; instructie en oefening van een aantal methoden en bijbehorende technieken.

  • Basismethode tbv clientgerichtheid: non-directieve basis-methode.
  • Daarnaast 9 methoden op individueel niveau: narratieve-, cognitieve-, ontladings-, lichaams-, gedrags-, praktische & materiële-, expressie-, traumaopvang- en ritueel-methode.
  • een aantal methoden op systemisch niveau: relatie-, mediation-, gezins- & familie-, sociale netwerk-, groeps-, casemanagement-methode.
  • overzicht van 4 methoden op macro niveau: signaleren, preventie, collectieve belangen- behartiging en praktijkgericht onderzoek.

Werkwijze
Instructie van methoden & technieken. Praktijkinbreng m.b.v. reflectiewerkwijze waarin cursisten leren van praktische oefening. Oefenen in (contra) indicatiestelling en toepassing van technieken.

Voorwaarden: Minimaal HBO-niveau en werkzaam in SW-beroepspraktijk.
Studielast: 100 uur, contact- en huiswerkuren.

Cursusdata
7 dagen en wel op donderdagen 24/1, 21/2, 7/3, 28/3, 18/4, 23/5 en 13/6/2019  van 9.45 tot 16.45 uur,
nader vast te stellen door aanvragende instelling


Locatie
Amersfoort

Kosten
€ 1795,- incl. lunch / excl. boek: Mönnink, H.J. de (2016)

De gereedschapskist van de sociaal werker. ISBN 9789036812498 BSL vanaf 5e druk

Aanmelding
Uiterlijk: 5/1/2019. Plaatsing op volgorde van aanmelding.

Inschrijfformulier

Docent:
Herman de Mönnink, meer dan 40  jaar docent sociaal werk; trauma- & GZ-psycholoog gespecialiseerd in verlieskunde, supervisor.

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

Uitgebreidere brochure op aanvraag beschikbaar. (for English version: www.mmsocialwork.com)

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 10-2018