Post HBO Leergang Multi Methodisch Sociaal Werk 2020


Bestemd voor: sociaal werkers/maatschappelijk werkers in alle sectoren, in dienstverband of vrijgevestigd, die niet meer moe willen zijn bij de vraag wat hun expertise is en verdiepend werken met het cliëntgericht multi methodisch model: de geordende SW-gereedschapskist.

De SW'er als psychosociale stressdeskundige. Methodische competenties updaten en de specifieke expertise van de SW'er kunnen benoemen op basis van wetenschappelijk onderbouwd model.

adinkra
Doelen:
Updaten van inzicht en vaardigheden in stressreducerend en empowerend multi-methodisch sociaal werk inclusief methoden, technieken, indicatiestelling en contra- indicatiestelling, 5 stappenplan.
 

Inhoud:
Aan de orde komen:  wetenschappelijk onderbouwd SW-model, hersen- en sociale wetenschappen waarop model gebaseerd is; de 3 stappen aanpak MM-SW= PAK+PSA+PSI; werken met de PAK, de Persoonlijke ArchiefKast, inventarisatie van aandachts- en behoeftegebieden, PSA, Psychosociale Assessment, inschatten welke methoden bruikbaar zijn (methodische indicatiestelling), de PSI-aanpak, Psychosociale Interventie, uitvoering aanpak m.b.v. mix van overzicht van 20 SW-methoden op 3 interventieniveaus; instructie en oefening van een aantal methoden en bijbehorende technieken.

  • Basismethode tbv clientgerichtheid: non-directieve basis-methode.
  • Daarnaast 9 methoden op individueel niveau: narratieve-, cognitieve-, ontladings-, lichaams-, gedrags-, praktische & materiële-, expressie-, traumaopvang- en ritueel-methode.
  • een aantal methoden op systemisch niveau: relatie-, mediation-, gezins- & familie-, sociale netwerk-, groeps-, casemanagement-methode.
  • overzicht van 4 methoden op macro niveau: signaleren, preventie, collectieve belangen- behartiging en praktijkgericht onderzoek.

Werkwijze
Instructie van methoden & technieken. Praktijkinbreng m.b.v. reflectiewerkwijze waarin cursisten leren van praktische oefening. Oefenen in (contra) indicatiestelling en toepassing van technieken.

Voorwaarden: Minimaal HBO-niveau en werkzaam in SW-beroepspraktijk.
Studielast: 100 uur, contact- en huiswerkuren.

Cursusdata
7 dagen en wel op dinsdagen te weten: 12/4, 12/5, 16/6, 8/9, 29/9, 13/10 en 10/11 2020 van 9.45-16.45 uur

Locatie
Amersfoort dichtbij station NS

Kosten
1800 euro incl. lunch/ excl. boek: Mönnink, H.J. de (2016)

De gereedschapskist van de sociaal werker. ISBN 9789036812498 BSL vanaf 5e druk

Aanmelding
Uiterlijk: 28/2/2020. Plaatsing op volgorde van aanmelding.

Inschrijfformulier

Docent:
Herman de Mönnink, meer dan 40  jaar docent sociaal werk; trauma- & GZ-psycholoog gespecialiseerd in verlieskunde, supervisor.

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

Uitgebreidere brochure op aanvraag beschikbaar. (for English version: www.mmsocialwork.com)

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 11-2019