Post HBO Leergang Multi Methodisch Sociaal Werk 2018/19


Bestemd voor: Sociaal werkers in alle sectoren, in dienstverband of vrijgevestigd, die flexibel willen werken vanuit een geordende gereedschapskist en zich daarmee ook duidelijk kunnen profileren.

Start incompany (op aanvraag)

adinkra
Doelen:
Verdiepen van inzicht en vaardigheden in behoeftegericht multi-methodisch sociaal werk inclusief methoden, technieken, indicatiestelling en contra- indicatiestelling, 5 stappenplan.
 

Inhoud:
Aan de orde komen:  de 3 stappen aanpak MM-SW= PAK+PSA+PSI; werken met de PAK, de Persoonlijke ArchiefKast, inventarisatie van aandachts- en behoeftegebieden, PSA, Psychosociale Assessment, inschatten welke methoden bruikbaar zijn (methodische indicatiestelling), de PSI-aanpak, Psychosociale Interventie, uitvoering aanpak m.b.v. mix van overzicht van 20 SW-methoden op 3 interventieniveaus; instructie en oefening van een aantal methoden en bijbehorende technieken.

  • Basismethode tbv clientgerichtheid: non-directieve basis-methode.
  • Daarnaast 9 methoden op individueel niveau: narratieve-, cognitieve-, ontladings-, lichaams-, gedrags-, praktische & materiële-, expressie-, traumaopvang- en ritueel-methode.
  • een aantal methoden op systemisch niveau: relatie-, mediation-, gezins-, familie-, sociale netwerk-, groeps-, casemanagement-methode.
  • overzicht van 4 methoden op macro niveau: signaleren, preventie, collectieve belangen- behartiging en praktijkgericht onderzoek.

Werkwijze
Instructie van methoden & technieken. Praktijkinbreng m.b.v. reflectiewerkwijze waarin cursisten leren van praktische oefening. Oefenen in (contra) indicatiestelling en toepassing van technieken.

Voorwaarden: Minimaal HBO-niveau en werkzaam in SW-beroepspraktijk.
Studielast: 100 uur, contact- en huiswerkuren.

Cursusdata
7 dagen van 9.45 tot 16.45 uur,
nader vast te stellen door aanvragende instelling


Locatie
Amnader te bepalen

Kosten
€ 1795,- incl. lunch / excl. aanschaf boek: Mönnink, H.J. de (2016)

De gereedschapskist van de sociaal werker. ISBN 9789036812498 BSL 5e druk

Aanmelding
Middels contract
Plaatsing op volgorde van aanvraag.

Inschrijfformulier

Docent:
Herman de Mönnink, 40  jaar docent sociaal werk; trauma- & GZ-psycholoog gespecialiseerd in verlieskunde, supervisor.

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

Uitgebreidere brochure op aanvraag beschikbaar. (for English version: www.mmsocialwork.com)

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 8-2018