Wat is Verlieskunde?

adinkra

Uiteenlopende beroepsgroepen kunnen in hun werk geconfronteerd worden met mensen in verliessituaties. Zoals: overlijden, echtscheiding, amputatie, ziekte, ontslag, reorganisatie, faillissement, emigratie,  onvruchtbaarheid, miskraam, doodgeboorte of ouderschap van een gehandicapt kind.
Deze confrontatie stelt niet alleen rouwenden maar ook beroepskrachten voor een lastige opgave. Hoe kunnen zij zich professioneel opstellen? Hoe besteden zij op gepaste wijze aandacht aan de vragen van cliënten? Hoe gaan zij als professional om met hun eigen kwetsbaarheid?
Verlieskunde brengt de thematiek van afscheid en verlies in kaart en omvat methoden van verliesbegeleiding en van zelfzorg. Verlieskunde probeert consequent uit te gaan van rouwbehoeften van mensen zelf en daarmee de vicieuze cirkel te doorbreken waar veel mensen inzitten. Te veel mensen worden in de reguliere hulp namelijk ingedeeld in hokjes (bv. GGZ-etiketten) en krijgen dan een eenzijdig hulpaanbod dat op die 'diagnose' is gebaseerd in plaats van een aanpak die uitgaat van de behoeften zoals ervaren door de cliënt. Het resultaat is dat zij blijven zoeken naar de juiste steun (draaideurcliënten) of zich afkeren van reguliere hulp. 

Vanuit de  verlieskunde wordt een consequente cliëntgerichte en multimethodische grondhouding ingeoefend waarbij de professional methodisch consequent en flexibel aansluit bij de behoeften van de rouwende cliënt. Verlieskunde geeft daarmee steun aan professionals die zich in hun beroepsopleiding niet of onvoldoende  toegerust voelen voor verliesgerelateerde vragen.

Praktijk de Mönnink

Praktijk de Mönnink te Groningen (1993) is gespecialiseerd op de volgende gebieden:

  • Verlieskunde - cursussen verliesbegeleiding, symposia
  • Psychotraumazorg & burnoutpreventie - collegiale steun
  • Multimethodisch maatschappelijk werk - kwaliteitsstandaard MW

Het aanbod omvat open inschrijfcursussen en trainingen-op-maat voor uiteenlopende beroepsgroepen: verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen, artsen, geestelijken, leidinggevenden, politieagenten, medewerkers P&O, journalisten, brandweerlieden, bankpersoneel, coaches, werknemers in de uitvaart en crematoriumbranche, ambulancehulpverleners en spoorwegpersoneel.

Naast cursussen worden ook supervisies, coachingen, behandelingen uitgevoerd alsmede proces-, effect- en ontwikkelingsonderzoek.

 

Herman de Mönnink & Marlous Breukel

 

 

© H.J. de Mönnink, 2007. Laatste wijziging dd. 5-2016